Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich

Inicjatywa Trójmorza należy do głównych tematów badań naukowych realizowanych w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji na temat Zakładu: https://isppan.waw.pl/zaklad/zeswibp/