Film poświęcony Inicjatywie Trójmorza

Pełny obraz. Trójmorze, 26.10.2021,

W filmie jako ekspert występuje dr Paweł Ukielski z Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej ISP PAN