start / Wydarzenia / Projekt Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Projekt Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Projekt Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zainaugurował realizację projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza pod kierownictwem prof. ISP PAN Agnieszki Orzelskiej-Stączek.

Centrum będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy na temat Inicjatywy Trójmorza, a także ma się stać fundamentem międzynarodowej sieci współpracy łączącej podmioty badawcze ze sobą nawzajem oraz z podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza. (Typ projektu: Nauka dla Społeczeństwa – MEiN Czas realizacji: 2022-2024).