start / Wydarzenia / Seminarium pt. „Fundusz Trójmorza jako nowy element w stosunkach międzynarodowych”

Seminarium pt. „Fundusz Trójmorza jako nowy element w stosunkach międzynarodowych”

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Fundusz Trójmorza jako nowy element w stosunkach międzynarodowych”

Kiedy – 4 kwietnia 2022 r., godz. 11.00

Gdzie – Platforma Zoom

Paneliści:

Julita Wilczek: ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza, współautorka raportu pt. „Fundusz Trójmorza. W stronę instytucjonalizacji Inicjatywy?” Collegium Interethnicum, Warszawa 2021, 

https://www.ecpp.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/BAROMETER_3_final.pdf

Andrzej Rudowski, dr hab. prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współautor raportu pt. „Fundusz Trójmorza. W stronę instytucjonalizacji Inicjatywy?”, Collegium Interethnicum, Warszawa 2021,

https://www.ecpp.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/BAROMETER_3_final.pdf

Piotr Trąbiński, dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Agnieszka Orzelska-Stączek, dr hab. prof. #ISPPAN, kierownik projektu nt. Inicjatywy Trójmorza oraz kierownik Zakładu EŚWiBP

Seminarium ma charakter otwarty, osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy, aby otrzymać link: zeswibp@isppan.waw.pl