start / Aktualności / Nasz panel naukowy podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie

Nasz panel naukowy podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie

17 maja 2023 r. odbędzie się panel naukowy pt. „Inicjatywa Trójmorza jako przedmiot badań. Badania nad współpracą regionalną z perspektywy różnych dyscyplin naukowych” organizowany w ramach projektu „Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza” przy ISP PAN. Panel naukowy odbędzie się jako część Samorządowego Kongresu Trójmorza i Forum Gospodarczego w Lublinie. To międzynarodowe wydarzenie organizowane w Lublinie w dniach 16-17 maja 2023 r. jest kontynuacją corocznych spotkań przedstawicieli władz regionów państw należących do Inicjatywy Trójmorza. Pierwsze wydarzenie z cyklu pod nazwą „Forum Regionów Trójmorza” zostało zainicjowane w 2018 r. w Rzeszowie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W 2021 r. Forum Regionów Trójmorza odbyło się po raz pierwszy w Lublinie.
I i II lubelska edycja wydarzenia skupiła łącznie prawie ponad 2 tys. osób z 25 państw świata. Na Kongresie i towarzyszącym mu Forum Gospodarczym odbywa się intensywna wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządu, współpracy transregionalnej, wspólnych projektów biznesowych szczególnie w zakresie kluczowych obszarów współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza – energetyki, transportu oraz komunikacji cyfrowej.

Na tegorocznej edycji Kongresu poruszone zostaną tematy dyplomacji, bezpieczeństwa regionu, bezpieczeństwa energetycznego, innowacji, nauki, zdrowia, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, współpracy transgranicznej, aspekty współpracy Inicjatywy Trójmorza z Ukrainą oraz działania w sprawie odbudowy tego kraju po zakończeniu działań wojennych. Tegoroczna edycja to również zainicjowanie nowego formatu współpracy w dziedzinie nauki. Podczas Kongresu podpisane zostanie porozumienie w sprawie powołania Sieci Uniwersytetów Trójmorza, aby zainicjować transgraniczną współpracę naukową trójmorskich uczelni wyższych.
Równolegle do Kongresu odbywać się będzie Forum Gospodarcze, którego celem jest kompleksowe wsparcie promocji oferty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków usprawniających przedsiębiorczość oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej. W tym roku Forum Gospodarcze skupiać się będzie między innymi na rozwoju cyfrowym przedsiębiorstw, gospodarce wodorowej oraz suwerenności technologicznej.

Organizacja własnego panelu naukowego na Samorządowym Kongresie Trójmorza i Forum Gospodarczym w Lublinie w 2023 roku jest jednym z zadań naszego projektu. Wpisanie go w agendę kongresu służy promocji wiedzy naukowej na temat współpracy regionalnej, służy też rozwojowi badań naukowych dotyczących Inicjatywy Trójmorza. Samo wydarzenie jest jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń ze współpracy samorządowej, współpracy transregionalnej, projektów biznesowych, z wąskim komponentem naukowym.

W tegorocznej edycji nastąpi zainicjowanie nowego formatu współpracy w dziedzinie nauki, czego uwieńczeniem będzie powołanie „Sieci Uniwersytetów Trójmorza” pod kierunkiem prof. Beaty Piskorskiej, prorektor KUL. Nasz panel naukowy pt. „Inicjatywa Trójmorza jako przedmiot badań. Badania nad współpracą regionalną z perspektywy różnych dyscyplin naukowych” jest wydarzeniem towarzyszącym tej nowej, naukowej ścieżce naukowej i akademickiej Samorządowego Kongresu Trójmorza. Jest on częścią nowej „ścieżki naukowej”, po raz pierwszy wpisanej w agendę Kongresu. Stanowi wydarzenie towarzyszące konferencji naukowej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka” pt. „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec wyzwań nauki i regionu”. Tematem konferencji będzie „Współpraca krajów Trójmorza wobec wyzwań współczesności”.

W ramach panelu chcemy ukazać, jaki jest stan badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza, jaki jest potencjał w tym obszarze i na jakie bariery naukowcy napotykają. Panel naukowy służy rozwojowi wymiany myśli pomiędzy polskimi naukowcami a naukowcami z zagranicy, w szczególności z krajów regionu Trójmorza i ma służyć popularyzacji prowadzenia badań nad Inicjatywą Trójmorza, a także zachęcić do zainteresowania się tym obszarem przez naukowców z różnych dyscyplin. Jest to ważne wydarzenie służące umiędzynarodowieniu nauki, a jednocześnie budowaniu kontaktów między podmiotami badawczymi i podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza. Kongres doskonale służy budowaniu takich kontaktów.

Panel odbędzie się drugiego dnia Kongresu, tj. 17 maja 2023 r. w godz. 16:45-17:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (LCK) w Sali S1. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polski i angielskim wraz z tłumaczeniem symultanicznym.

Prelegentami będą:
Prof. Andžej Pukšto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
Dr Mihai Sebe (Rumuński Instytut Europejski, Rumunia)
Dr Miklós Mitrovits (Instytut Historii Centrum Badań Humanistycznych Sieci Badawczej Loránda Eötvösa (Węgry)

Moderatorem panelu będzie Pani Prof. ISP PAN Agnieszka Orzelska-Stączek, kierownik Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza.
Patronat medialny nad panelem naukowym ISP PAN objęło Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny zajmujący się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego.