Projekt pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Inicjatywa Trójmorza należy do głównych tematów badań naukowych realizowanych w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji na temat Zakładu: https://isppan.waw.pl/zaklad/zeswibp/