Instytucje zajmujące się Inicjatywą Trójmorza

Organizacje wiodące

Collegium Interethnicum definiuje się jako think&do tank skoncentrowany na zarówno na aspekcie naukowym, jak i na praktyce w imię „rzeczy wspólnych” takich jak rozwój kapitału społecznego Polaków, promocja i rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, wzmacnianie reputacji Polski oraz znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 2020-2021 organizacja realizowała grant Narodowego Instytutu Wolności poświęcony Inicjatywie Trójmorza.

Instytut Europy Środkowej (IEŚ)  funkcjonuje jako państwowa osoba prawna w Lublinie od 2018 r. Działalność Instytutu wiąże się z badaniami dotyczącymi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) w aspekcie politycznym, gospodarczym i społecznym oraz związków państw tego regionu z Polską.  Instytut publikuje wyniki badań oraz analiz w formie „Komentarzy IEŚ”, serii „Prace IEŚ” oraz „IEŚ Policy Papers”. Publikowane są również monografie dotyczące zarówno historii, jak i współczesnej sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz czasopismo „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Misją Instytutu jest merytoryczne wspieranie polskiej polityki zagranicznej. 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) stanowi jeden z najważniejszych ośrodków analitycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. PISM, będąc usytuowany między światem polityki i analityki służy wsparciem polskim decydentom i dyplomatom.  Trzon PISM stanowi Biuro Badań i Analiz, realizujące analizy, ekspertyzy i studia prognostyczne zarówno z własnej inicjatywy, jak i na zamówienie organów władzy publicznej. W ramach PISM prowadzone są badania naukowe z zakresu polskiej polityki zagranicznej, integracji europejskiej, stosunków transatlantyckich, bezpieczeństwa międzynarodowego i gospodarki. Portal Trójmorze stanowi medium służące opisie i analizie najważniejszych zjawisk, wydarzeń i procesów w regionie Inicjatywy Trójmorza. Twórcy portalu przekonują, że „że racją stanu wszystkich państw należących do Inicjatywy Trójmorza jest pogłębianie wzajemnego zaufania, współpracy i przyjaźni”. Portal działa w ramach Stowarzyszenia „Trójmorze”, którego prezesem jest Grzegorz Górny.

Pozostałe organizacje