Uczestnicy projektu

Dr. hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

Piotr
Bajda

Julia
Dobrowolska

Jędrzej
Błaszczak

Agnieszka
Górka

Witold
Kunicki-Goldfinger