Uczestnicy projektu

dr hab. Agnieszka Orzelska Stączek, prof. ISP PAN

dr hab. Piotr
Bajda, prof. UKSW

Julia
Dobrowolska

Jędrzej
Błaszczak

Agnieszka
Górka

Witold
Kunicki-Goldfinger

Maciej Skuza

Sandra Baniak