Biblioteka Trójmorza

Biblioteka Trójmorza działa od roku 2022 w Instytucie Studiów Politycznych PAN przy naukowej Bibliotece im. Richarda Pipesa, kierowanej przez mgr Magdalenę Dołbakowską.

Powstała dzięki współpracy ISP PAN oraz Banku Gospodarstwa Krajowego z inspiracji prof. Agnieszki Orzelskiej-Stączek, kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich w ISP PAN. Jednym z celów tego projektu jest przybliżenie szerokiemu gronu czytelników Inicjatywy Trójmorza oraz zebranie w jednym miejscu możliwie jak najszerszego zbioru publikacji dotyczących tej tematyki. W Bibliotece Trójmorza zgromadzono pokaźny zasób publikacji, zarówno najnowszych, jak i historycznych. Jej zbiory stanowią niezastąpione źródło informacji dla pracowników naukowych, dziennikarzy, a także osób, które po prostu lubią wiedzieć.

Aktualnie Biblioteka Trójmorza korzysta ze wsparcia Biblioteki  im. Richarda Pipesa Instytutu Studiów Politycznych PAN, która istnieje od 1976 roku i już od niemal pięćdziesięciu lat gromadzi literaturę z zakresu politologii, historii, socjologii oraz filozofii w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, ukraińskim, rosyjskim, rumuńskim, litewskim i innych. Księgozbiór Biblioteki obejmuje ponad 22 tys. woluminów oraz ponad 500 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. W 2019 roku Biblioteka otrzymała księgozbiór prof. Richarda Pipesa, amerykańskiego historyka i sowietologa pochodzenia polsko-żydowskiego. Wkrótce potem decyzją Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN przyjęła obecną nazwę. Obecnie trwają prace związane z utworzeniem filii biblioteki w nowej placówce, w związku z tym część kolekcji jest przechowywana w magazynie znajdującym się poza siedzibą Instytutu.

Biblioteka znajduje się na ulicy Oleandrów 2/4 w Warszawie i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Z czytelni i zgromadzonych materiałów na miejscu może skorzystać każdy, wypożyczać mogą jedynie pracownicy Instytutu Studiów Politycznych PAN. Czytelnia oferuje również dostęp do Wi-Fi.

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do wcześniejszego kontaktu przed planowaną wizytą z p. Magdaleną Dołbakowską pod adresem e-mail: dolbakowska@isppan.waw.pl

Katalog Biblioteki Trójmorza  – isp-pan.biblioteki.pl