Publikacje o Trójmorzu

Poniżej prezentujemy Państwu publikacje odnoszące się do Inicjatywy Trójmorza lub regionu Inicjatywy Trójmorza, których autorami lub współautorami są pracownicy ISP PAN.

Wszystkie publikacje powstałe w ramach badań Centrum Badawczego będziemy umieszczać na tej stronie w kolejnych miesiącach.

 • Orzelska-Stączek, A., Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza: geneza i etapy rozwoju. Studia Polityczne, 2023, 51(1), 133-149.
 • Orzelska-Stączek A., Problem instytucjonalizacji współpracy regionalnej w Europie Środkowej na przykładzie Inicjatywy Trójmorza i Funduszu Trójmorza, „Analizy Międzynarodowe”, nr 2 (4) 2022.
 • Orzelska-Stączek A., The Three Seas Initiative as an opportunity and a challenge for small states, DOI: 10.4324/978100, In book: Small states within the European Union. Challenges – dilemmas – strategies/ ed. Piotr Bajda Warszawa 2023.
 • Bajda P., Orzelska-Stączek A., Security Aspects of Cooperation in Central Europe Visegrád group, Bucharest Nine and the Three Seas Initiative, „On-line Journal Modelling the New Europe”, 2021, nr 37, s. 4-23.
 • Orzelska-Stączek A., Polska jako lider inicjatywy Trójmorza? Rola Polski we współpracy dwunastu państw, [w:] K. Sierzputowska., S. Sadowski, A. Kotowski, K. Garczewski (ed.), Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 123-138.
 • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.
 • Orzelska-Stączek A., New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, z. 1, s. 79-97.
 • W Instytucie Studiów Politycznych PAN ukazał się również specjalny numer czasopisma „Sprawy Międzynarodowe” poświęcony Inicjatywie Trójmorza z treścią, którego mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem: Tom 73 Nr 2 (2020): Trójmorze wobec wyzwań współczesności
 • Legucka A., Orzelska-Stączek A., Estonia’s vision of the Three Seas Initiative, „Sprawy Międzynarodowe”, 2020, nr 2, s. 11-21.
 • Wojnicki J., Czernicka M. (ed.), 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską, a Bułgarią, Warszawa: Ambasada Republiki Bułgarii Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, 2019.
 • Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw, „Sprawy Międzynarodowe” 2019, nr 1, s. 131-155.
 • Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.
 • Zbińkowski G., The Three Seas Initiative and its Economic and Geopolitical Effect on the European Union and Central and Eastern Europe, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 2019, nr 2, s. 106-119.
 • Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Polityczne” 2018, nr 1, s. 149-169.
 • Czernicka M., Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 26, s. 142-154.
 • Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, „Studia Europejskie” 2018, nr 2, s. 45-58.
 • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.
 • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.