Kontakt

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Polna 18/20, 00-625 Warszawa
Telefon: + 48 22 825 52 21
E-mail: trojmorze@isppan.waw.pl

Biblioteka Trójmorza

Telefon: +48 22 350 93 03. E-mail: dolbakowska@isppan.waw.pl