Deklaracje przyjęte na szczytach Inicjatywy Trójmorza

  1. Wspólna deklaracja w sprawie Inicjatywy Trójmorza (deklaracja z Dubrownika, 25 sierpnia 2016)
  2. Wspólna deklaracja II Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Warszawa, 6–7 czerwca 2017)
  3. Wspólna deklaracja III Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Bukareszt, 17-18 września 2018)
  4. Wspólna deklaracja IV Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Lublana, 5–6 czerwca 2019)
  5. Wspólna deklaracja V szczytu Inicjatywy Trójmorza (Tallinn, 19-20 października 2020)
  6. Wspólna deklaracja VI Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Sofia, 8-9 lipca 2021)
  7. Wspólna deklaracja Siódmego Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Ryga, 20-21 czerwca 2022 r.)