Deklaracje przyjęte na szczytach Inicjatywy Trójmorza

Wspólna deklaracja VIII Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Bukareszt, 6-7 września 2023 r.)

My, prezydenci i wysocy przedstawiciele 12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) – Republiki Austrii, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowacji i Republiki Słowenii – po spotkaniu w Bukareszcie w dniach 6-7 września 2023 r., po raz...

Wspólna deklaracja VII Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Ryga, 20-21 czerwca 2022 r.)

My, Prezydenci i przedstawiciele wysokiego szczebla 12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rzeczpospolitej Polskiej, Rumunii, Słowacji i Słowenii – po spotkaniu w Rydze w dniach 20-21 czerwca 2022 r. z okazji Szczytu i Forum Biznesu Trójmorza, którego gospodarzem była Łotwa; potwierdzając nasze stałe...

Wspólna deklaracja VI Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Sofia, 8-9 lipca 2021)

My, Prezydenci i przedstawiciele wysokiego szczebla 12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rzeczpospolitej Polskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii – zebraliśmy się w Sofii w dniach 8 i 9 lipca 2021 r. z okazji Szczytu i Forum Biznesu Trójmorza w Sofii z zamiarem podsumowania postępów i ustalenia celów dla...

Wspólna deklaracja V szczytu Inicjatywy Trójmorza (Tallinn, 19-20 października 2020)

10 października 2020 r. Prezydenci i przedstawiciele wysokiego szczebla 12 krajów Unii Europejskiej, państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rzeczpospolitej Polskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii – po spotkaniu w dniu 19 października 2020 r. z okazji zorganizowanego przez Estonię Wirtualnego Szczytu i Forum...

Wspólna deklaracja IV Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Lublana, 5–6 czerwca 2019)

Prezydenci oraz ich przedstawiciele wysokiego szczebla z 12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) – Republiki Austrii, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii – spotkali się w Lublanie w dniach 5–6 czerwca...

Wspólna deklaracja III Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Bukareszt, 17-18 września 2018)

Prezydenci oraz ich wysocy przedstawiciele z dwunastu państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) – Republiki Austrii, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, – po spotkaniu w Bukareszcie, w dniach 17–18 września...

Wspólna deklaracja II Szczytu Inicjatywy  Trójmorza (Warszawa, 6–7 czerwca 2017)

Prezydenci i ich przedstawiciele zebrani na Drugim Szczycie Inicjatywy Trójmorza, skupiającej 12 państw członkowskich Unii Europejskiej położonych pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Słowenię: zgadzając się z poglądem, że kraje zrzeszone w ramach Inicjatywy Trójmorza ze...

Wspólna deklaracja w sprawie Inicjatywy Trójmorza (deklaracja z Dubrownika, I szczyt Inicjatywy Trójmorza, 25 sierpnia 2016)

Kraje członkowskie Unii Europejskiej położone między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia: Uznając wagę połączenia gospodarek i infrastruktury Europy Środkowej i Wschodniej z Północy na Południe, tak aby dopełnić budowy wspólnego europejskiego rynku, zważywszy, iż jak dotąd większość...