Aktualności

Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy

03.11.2022: W dniu dzisiejszym odbyło się seminarium pt. „Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy”. Seminarium inauguruje prace Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN.  Paneliści:  Prof. Agnieszka Orzelska-Stączek, Centrum… Czytaj więcej

Projekt Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Projekt Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN Z przyjemnością informujemy, że Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zainaugurował realizację projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza pod kierownictwem prof. ISP PAN Agnieszki Orzelskiej-Stączek. Centrum będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy… Czytaj więcej

Czym jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, jaka jest jego geneza i rola? Z Pawłem Nieradą, pierwszym wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego rozmawia prof. Agnieszka Orzelska-Stączek

Wywiad był autoryzowany i został przesłany do publikacji 13 lipca 2022 roku. Szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (w skrócie: Fundusz Trójmorza, FIIT), zacznijmy od pytania, co to jest „fundusz inwestycyjny”.  Jaka jest definicja tego  pojęcia?… Czytaj więcej

Zobacz wszystkie aktualności

Publikacje książkowe

Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Kowal

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Niniejsza pozycja stanowi próbę kompilacji podstawowych informacji na temat Inicjatywy Trójmorza, która stanowi określenie projektu współpracy politycznej i gospodarczej, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, transportu i energetyki. Inicjatywa Trójmorza zainicjowana została w 2016 r. przez Polskę i Chorwację, a następnie objęła dwanaście państw regionu. W pierwszym rozdziale publikacji Paweł Kowal przedstawia genezę Inicjatywy Trójmorza, następnie Agnieszka Orzelska-Stączek omawia proces jej powołania, funkcjonowanie aż do szczytu w Bukareszcie, a także referuje cele przedsięwzięcia.

Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Ukielski

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników<

Monografia prezentuje rezultaty badań nad Inicjatywą Trójmorza prowadzone w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych PAN. Projekt, którego rezultatem jest niniejsza publikacja był realizowany w dwóch etapach: pierwszy obejmował wywiady z ambasadorami państw Inicjatywy Trójmorza i Szefem Gabinetu Prezydenta Polski, a drugi obejmował opracowanie monografii.