start / Wizyty studyjne / Zakończyliśmy naszą wizytę studyjną na Węgrzech

Zakończyliśmy naszą wizytę studyjną na Węgrzech

Zespół projektu pt. “Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza” przy ISP PAN oraz kilkunastoosobowa grupa ekspertów odbyła w dniach 7-11 maja wizytę studyjną w Budapeszcie. Wśród grupy pod przewodnictwem prof. Agnieszki Orzelskiej-Stączek znaleźli się przedstawiciele świata akademickiego, a także analitycy i eksperci z Polski i Węgier.  

Program wizyty studyjnej składał się z kilkunastu spotkań z przedstawicielami administracji publicznej oraz naukowcami.

Grupa wzięła w następujących punktach wizyty:

  • Seminarium pt. “Inicjatywa Trójmorza – czym jest i jak ją badać?” w Instytucie Johna Lukácsa;
  • Wizyta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu i spotkanie z wiceministrem Péterem Sztáryem;
  • Wizyta w Kancelarii Premiera – spotkanie z Sekretarzem Mártonem Ugrosdym, zastępcą sekretarza stanu w Biurze Dyrektora Politycznego
  • Wizyta w Ambasadzie RP – spotkanie z Ambasadorem RP Sebastianem Kęciekiem;
  • Wizyta w Instytucie Polskim w Budapeszcie – spotkanie z dyrektor Dominiką Teske i Marcinem Karaskiewiczem – kierownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;
  • Seminarium pt. “Inicjatywa Trójmorza – perspektywa polska i węgierska. Wnioski po szczycie w Wilnie” z naukowcami węgierskimi;

Rozmowy z ekspertami znad Dunaju były szansą do analizy dotychczasowego zaangażowania Węgier w Inicjatywę Trójmorza, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na uwarunkowania tego kraju. Podczas licznych spotkań omawiano wiele aspektów możliwej współpracy i poruszono szereg tematów: od wpływu 3SI na rozwój infrastrukturalny regionu, po kwestie energetyczne. Dzięki wymianie poglądów z tak zróżnicowaną grupą ekspertów i polityków, uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się dotychczasowej współpracy z Węgrami w ramach Inicjatywy Trójmorza, a także mogli zapoznać się z szerokim przekrojem poglądów na dalszą rolę Węgier w regionie Europy Środkowej.