Współpraca

DLA ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ

W ramach projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy Instytucie Studiów Politycznych PAN realizujemy różne zadania i na niektórych etapach prac poszukujemy nowych osób do współpracy, które są:

 • zainteresowane Inicjatywą Trójmorza, zmotywowane do pogłębiania wiedzy i chętne do współpracy
 • odpowiedzialne, o dużych zdolnościach komunikacyjnych

Zakres aktualnych zadań:

 • research i zbieranie dokumentacji (elektronicznej) o Inicjatywie Trójmorza na potrzeby Archiwum
 • współpraca przy promocji,
 • pomoc merytoryczna przy kolejnych fazach realizacji projektu m.in. międzynarodowych seminariach i konferencji;

Oferujemy:

 • elastyczny czas pracy (praca głównie w formie zdalnej);
  z ograniczoną liczbą godzin w miesiącu
 • możliwość zdobycia doświadczenia w czołowej krajowej instytucji naukowej;
 • współpracę przy innowacyjnym i międzynarodowym projekcie;

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z krótkim opisem zainteresowań badawczych (albo motywacji)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów CV na adres: 3seasinitiative@isppan.waw.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Każde zgłoszenie powinno zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).