Maciej Skuza

mgr Maciej Skuza

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Obszary badawcze: europejska polityka energetyczna, klimatyczna i surowcowa, odporność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, integracja europejska.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunkach: Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, Prawno-menadżerski, a także Wydziału Chemii UMCS na kierunku chemia.