Jędrzej Błaszczak

mgr Jędrzej Błaszczak

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na formatach międzynarodowych i Europie Środkowej. Doświadczenie zdobywał w European Foundation of Human Rights w Wilnie, Center for the Study of Democracy w Sofii i polskich placówkach dyplomatycznych w Teheranie i Tbilisi.

Ukończył Europejską Akademię Dyplomacji i Studium Polityki Zagranicznej PISM. Stypendysta Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia naukowe.