Sandra Baniak

mgr Sandra Baniak

Analityczka w projekcie OSW „Powiązania gospodarcze w regionie”. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Uczestniczyła w projekcie Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Tematy badawcze:

  • powiązania gospodarcze i transportowe w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Ważniejsze publikacje:

  • Russia’s economic soft power: The case of Serbia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 3, s. 93-114