start / Aktualności / Podsumowanie szczytu Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesu w Bukareszcie

Podsumowanie szczytu Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesu w Bukareszcie

W ramach Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN grupa polskich naukowców i ekspertów osobiście mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu.

 
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych ustaleń szczytu:

 
1️⃣ Do 3SI dołączyła Grecja poszerzając tym samym liczbę państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza do 13. Ateny sygnalizowały zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza od dłuższego czasu podkreślając przede wszystkim szczególną potrzebę rozbudowy infrastruktury na linii północ-południe w Europie Środkowej. Wpisuje się to także w założenia sztandarowego projektu 3SI, jakim jest Via Carpatia, która docelowo ma się kończyć w greckim porcie Saloniki. Interesująca wydaje się również zapowiedź Kancelarii Premiera Rumunii o zamiarze podpisania porozumienia pomiędzy Inicjatywą Trójmorza a Republiką Grecji dotycząca udziału Grecji w 3SI.

 
2️⃣ Utworzono nowy status dla państw spoza Inicjatywy Trójmorza. Ukraina już rok temu otrzymała specjalny status „partnera uczestniczącego”. W deklaracji bukaresztańskiej Ukraina, a także co warto podkreślić Mołdawia, zostały określone „stowarzyszonymi państwami uczestniczącymi w Inicjatywie Trójmorza”. Oba państwa mają zostać w większym stopniu włączane w budowę infrastruktury transportowej i energetycznej. Mają otrzymać również większe wsparcie w procesie integracji europejskiej.

 
3️⃣ Powstało Stowarzyszenie Rozwoju Biznesu Trójmorza z Inicjatywy Polski, Rumuni, Bułgarii, Estonii i Litwy. Docelowo jego zadaniem ma być wsparcie inwestorów i przedsiębiorców z państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza m.in. przed instytucjami unijnymi. Z tego powodu jego siedziba została ulokowana w Brukseli.
Kolejny szczyt Inicjatywy Trójmorza ma odbyć się w 2024 roku na Litwie, a w 2025 roku organizować będą go Węgry. Dotychczas oba państwa nie organizowały szczytu 3Si. Taka zapowiedź ta jest pewnym novum, bo wg dotychczasowej formuły ogłaszano gospodarza szczytu tylko z jednorocznym wyprzedzeniem.

 
Dla osób szczególnie zainteresowanych postanowieniami wrześniowego szczytu polecamy teksty:

 
 
  • M. Gołębiowska, Ł. Lewkowicz, Inicjatywa Trójmorza po szczycie w Bukareszcie: południowe rozszerzenie i brak dalszej instytucjonalizacji

https://ies.lublin.pl/komentarze/inicjatywa-trojmorza-po-szczycie-w-bukareszcie-poludniowe-rozszerzenie-i-brak-dalszej-instytucjonalizacji/?fbclid=IwAR2O8gGOrcvY89wBA0JJ2K4A7z9_u4ZIGG-MFsnMYSLidWorGE46FGVgOwo