Monografie i artykuły, ISP PAN

Poniżej prezentujemy Państwu publikacje odnoszące się do Inicjatywy Trójmorza lub regionu Inicjatywy Trójmorza, których autorami lub współautorami są pracownicy ISP PAN.

Publikacje odnoszące się bezpośrednio do Inicjatywy Trójmorza

      Publikacje odnoszące się do regionu Inicjatywy Trójmorza

W Instytucie Studiów Politycznych PAN ukazał się również specjalny numer czasopisma „Sprawy Międzynarodowe” poświęcony Inicjatywie Trójmorza z treścią, którego mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/issue/view/39