Fundusz Trójmorza

W 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział powołanie Funduszu Inicjatywy Trójmorza. W ten sposób zainicjowano ekonomiczny instrument działającej od 2016 r. Inicjatywy. Współzałożycielami funduszu są polski Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank. Instytucje założycielskie 29 maja 2019 r. w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza i podlegają prawu tego państwa. Inwestorami w Funduszu mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z całego świata. Docelowo Fundusz będzie dysponować budżetem w wysokości od 3 do 5 miliardów euro, przeznaczonym na realizację projektów o łącznej wartości do 100 mld euro. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Celem Funduszu jest także zapewnienie zysku jego inwestorom.

W 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział powołanie Funduszu Inicjatywy Trójmorza. W ten sposób zainicjowano ekonomiczny instrument działającej od 2016 r. Inicjatywy. Współzałożycielami funduszu są polski Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank. Instytucje założycielskie 29 maja 2019 r. w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza i podlegają prawu tego państwa. Inwestorami w Funduszu mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z całego świata. Docelowo Fundusz będzie dysponować budżetem w wysokości od 3 do 5 miliardów euro, przeznaczonym na realizację projektów o łącznej wartości do 100 mld euro. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Celem Funduszu jest także zapewnienie zysku jego inwestorom.

Oficjalna strona Funduszu Trójmorza

Raport poświęcony Funduszowi Trójmorza