start / Najnowsze informacje / Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy

Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy

3 listopada 202 odbyło się seminarium pt. „Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy”.

Seminarium inauguruje prace Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Wśród panelistów mogliśmy gościć: 

  • Prof. Agnieszka Orzelska-Stączek, Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza ISP PAN
  • Prof. Piotr Bajda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Dr Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich
  • Dr Łukasz Lewkowicz, Instytut Europy Środkowej
  • Prezes Marcin Chruściel, Instytut Nowej Europy
  • Prezes Paweł Nierada, Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderacja: Marlena Gołębiowska, Instytut Europy Środkowej

Utworzenie Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza ma właśnie na celu rozciągnięcie tej współpracy także na płaszczyznę naukową i ekspercką. Projekt uruchomiony w Instytucie Studiów Politycznych PAN będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy naukowej i badań na temat Inicjatywy. Projekt Centrum ma być fundamentem międzynarodowej sieci łączącej podmioty badawcze ze sobą nawzajem oraz z innymi działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza.

Badania naukowe dotyczące Inicjatywy Trójmorza są prowadzone od kilku lat i cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak problemy kadrowe i finansowe ograniczały dotąd ich rozwój. Dlatego gdy zostałam kierownikiem Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich ISP PAN rozpoczęłam intensywne starania o uzyskanie zewnętrznych środków na rozwój badań nad Inicjatywą Trójmorza. Po roku intensywnych starań całego zespołu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy przystąpić do realizacji naszych planów. Obejmują one m.in.: przygotowanie prac naukowych (monografii i artykułów), zorganizowanie konferencji, seminariów i wyjazdów studyjnych do państw Trójmorza, uruchomienie Archiwum Dokumentacyjnego Inicjatywy Trójmorza, utworzenie funduszu dofinansowania do wyjazdów naukowych dla badaczy z zagranicy zajmujących się tym obszarem. Mamy też ambicję zorganizować panel naukowy przy Szczycie Inicjatywy Trójmorza w przyszłym roku – zapowiada dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN, kierująca Centrum Badawczym Inicjatywy Trójmorza.

Seminarium zorganizowane ze środków otrzymanych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.