start / Seminaria i konferencje / Seminarium: rozważania nad statusem Inicjatywy Trójmorza

Seminarium: rozważania nad statusem Inicjatywy Trójmorza

23 stycznia odbyło się kolejne seminarium naukowe w ramach naszego Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza pt. „Status Inicjatywy Trójmorza z perspektywy prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych oraz nauk o polityce”.

Pomysł seminarium zrodził się podczas wewnętrznych rozważań na temat istoty funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza. Kwestię problematyczną stanowi przede wszystkim podmiotowości 3SI, gdyż brakuje podstawowych dokumentów określających mechanizmy i ramy funkcjonowania tego formatu. W kontekście prawa międzynarodowego 3SI nie jest organizacją międzynarodową, gdyż nie została powołana na mocy specjalnej umowy międzynarodowej, regulującej zasady jej działalności. Nie ma także możliwości określenia jednoznacznie jej oficjalnie wyartykułowanych celów, sposobu podejmowania decyzji i struktury organizacyjnej. Deklaracje wieńczące szczyty Inicjatywy Trójmorza nie są dokumentami prawnie wiążącymi, a ich znaczenie pozostaje w głównej mierze polityczne. Interesująca w tym kontekście wydaje się zapowiedź Kancelarii Prezydenta Rumunii o podpisaniu specjalnego porozumienia pomiędzy Inicjatywą Trójmorza a Grecją jako nowym państwem uczestniczącym. Z tych powodów podstawowym celem seminarium była dyskusja nad statusem prawnym i podmiotowością Inicjatywy Trójmorza, a także zarysowanie potencjalnych kierunków rozwoju tego formatu i jego możliwej instytucjonalizacji.

Wśród prelegentów mieliśmy przyjemność wysłuchać:

  • Dr Tomáš Strážay – Slovak Foreign Policy Association (SFPA) – wystąpienie pod tytułem: “3SI from a political science/international relations perspective”;
  • Dr Ieva Gajauskaite – Military Academy of Lithuania – “The institutionalization of the Three Seas Initiative and the enhancement of resilience against hybrid threats”;
  • Dr Peter Techet – – Institute for the Danube Region and Central Europe – „How International and EU Law can consider, formalize, understand this kind of cooperations like 3SI; 3SI in the challenges between EU and USA”;
  • Dr Agata Kleczkowska – Institute of Law Studies Polish Academy of Science – “Status of the Three Seas Initiative in International Law”;

Dyskusję prowadzili Dr Damian Szacawa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Jędrzej Błaszczak reprezentujący nasze Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy ze Słowacji i Litwy, dyplomaci zajmujący się Inicjatywą Trójmorza, a także polscy eksperci i profesorowie.