start / Wydarzenia / Międzynarodowa konferencja naukowa przy szczycie 3SI „The Three Seas Initiative: One Concept, Different Approaches?”

Międzynarodowa konferencja naukowa przy szczycie 3SI „The Three Seas Initiative: One Concept, Different Approaches?”

10 kwietnia odbędzie się międzynarodowa konferencja, która jest jednym z oficjalnych wydarzeń towarzyszących szczytowi 3SI. Wydarzenie zostanie zorganizowane przy współpracy z Lietuvos Mokslo Akademija i Uniwersytetem Łódzkim.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań zespołu ekspertów z państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza. Konferencja ma na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat współpracy regionalnej i omówienie aktualnego stanu badań w tej dziedzinie z różnych dyscyplin akademickich i perspektyw krajowych. Główne pytania badawcze, na które autorzy starają się odpowiedzieć, koncentrują się wokół obecnego stanu wiedzy na temat 3SI i przyczyn bardzo zróżnicowanego poziomu zainteresowania tą formą współpracy regionalnej.

  • Jakie są główne źródła wiedzy o 3SI?
  • Jaki jest stan wiedzy o 3SI?
  • Jakie są metody zdobywania wiedzy o 3SI w ich krajach?

Konferencja ma wnieść wkład w rozwój współpracy regionalnej jako zachęta do stworzenia nowego naukowego aspektu 3SI, który jest bardzo potrzebny w Europie Środkowo-Wschodniej w celu budowania wzajemnego zrozumienia i poprawy komunikacji. Dodatkowo należy podkreślić rolę dyplomacji naukowej jako elementu komunikacji strategicznej między państwami.

Warto podkreślić, że w tamtym roku nasze Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza także organizowało oficjalną konferencję przy współudziale rumuńskiego think-tanku New Strategy Center.