Projekt pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Inicjatywa Trójmorza, zwana Trójmorzem (ang.: Three Seas Initiative – TSI, 3SI) to nazwa przyjęta dla określenia projektu współpracy trzynastu państw Unii Europejskiej.

Podjęta w 2016 roku przez Chorwację i Polskę, obejmuje następujące państwa: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Cele Inicjatywy Trójmorza koncentrują się na wzmocnieniu gospodarczym regionu przez współpracę w sektorze transportu, energetyki i cyfryzacji.

Wizyty studyjne

Publikacje książkowe

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Kowal

Niniejsza pozycja stanowi próbę kompilacji podstawowych informacji na temat Inicjatywy Trójmorza, która stanowi określenie projektu współpracy politycznej i gospodarczej, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, transportu i energetyki. Inicjatywa Trójmorza zainicjowana została w 2016 r. przez Polskę i Chorwację, a następnie objęła dwanaście państw regionu.

W pierwszym rozdziale publikacji Paweł Kowal przedstawia genezę Inicjatywy Trójmorza, następnie Agnieszka Orzelska-Stączek omawia proces jej powołania, funkcjonowanie aż do szczytu w Bukareszcie, a także referuje cele przedsięwzięcia.

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników

Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Kowal

Monografia prezentuje rezultaty badań nad Inicjatywą Trójmorza prowadzone w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Projekt, którego rezultatem jest niniejsza publikacja był realizowany w dwóch etapach: pierwszy obejmował wywiady z ambasadorami państw Inicjatywy Trójmorza i Szefem Gabinetu Prezydenta Polski, a drugi obejmował opracowanie monografii.