start / Aktualności / Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy

Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy

03.11.2022: W dniu dzisiejszym odbyło się seminarium pt. „Co wiemy o Inicjatywie Trójmorza? Znaczenie instytucji naukowych, ośrodków eksperckich i innych podmiotów w rozwoju i popularyzacji wiedzy”.

Seminarium inauguruje prace Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN

Paneliści: 

Prof. Agnieszka Orzelska-Stączek, Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza ISP PAN

Prof. Piotr Bajda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich

Dr Łukasz Lewkowicz, Instytut Europy Środkowej

Prezes Marcin Chruściel, Instytut Nowej Europy

Prezes Paweł Nierada, Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderacja: Marlena Gołębiowska, Instytut Europy Środkowej

Seminarium zorganizowane ze środków otrzymanych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.