Wszystkie opracowania

Przegląd literatury poświęconej Inicjatywie Trójmorza

Informacja: w przypadku podkreślenia tytułu danej pozycji istnieje możliwość pobrania jej za pośrednictwem hiperłącza.

Monografie

Rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach naukowych   

Inne (broszury, raporty, teksty analityczne i publicystyczne)

Żurawski vel Grajewski P., V szczyt Trójmorza w Tallinie, Raport Portalu Trójmorze.