start / Najnowsze informacje / Konferencja naukowa przy szczycie 3SI w Wilnie zorganizowana przez Centrum Badawcze 3SI, Litewską Akademię Nauk i Uniwersytet Łódzki

Konferencja naukowa przy szczycie 3SI w Wilnie zorganizowana przez Centrum Badawcze 3SI, Litewską Akademię Nauk i Uniwersytet Łódzki

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność organizować wydarzenie towarzyszące przy szczycie Inicjatywy Trójmorza.

W tym roku w Wilnie zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukową pod tytułem: “The Three Seas Initiative: One Concept, Different Approaches?”, która stała się platformą do wymiany poglądów i perspektyw na kluczowe obszary naszego regionu. 

Podczas tego wydarzenia, nasz koordynator Jędrzej Błaszczak, miał okazję współmoderować to wydarzenie, a kierownik naszego projektu prof. Agnieszka Orzelska-Stączek zaprezentowała wyniki swoich badań naukowych: „The Three Seas Initiative: An original concept of intra-European Union cooperation. Overcoming ambiguity”.

Konferencja była okazją do zaprezentowania badań naukowych grupy badaczy z państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza. Jej celem było poszerzenie naszej wiedzy na temat współpracy regionalnej i omówienie aktualnego stanu badań w tym obszarze w różnych dyscyplinach akademickich i perspektyw krajowych.

Główne pytania badawcze, na które autorzy starali się odpowiedzieć, koncentrowały się na obecnym stanie wiedzy na temat 3SI i przyczynach bardzo zróżnicowanego poziomu zainteresowania tą formą współpracy regionalnej. Starano się odpowiedzieć na pytania o główne źródła wiedzy o 3SI, stan wiedzy i metody zdobywania informacji o Inicjatywie Trójmorza w ich krajach.

Konferencja przyczyniła się do rozwoju współpracy regionalnej także jako zachęta do stworzenia nowego naukowego aspektu 3SI, który jest bardzo potrzebny w Europie Środkowej w celu zwiększenia wzajemnego zrozumienia i poprawy komunikacji. Dodatkowo podkreślono znaczenie roli dyplomacji naukowej jako elementu komunikacji strategicznej między państwami.

Wydarzenie było współorganizowane również przez Litewską Akademię Nauk i Uniwersytet Łódzki. 

Konferencję otworzyło nagranie wideo prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy. Osobiście wydarzenie otworzył Prof. Dr. Habil. Jūras Banys, prezydent Litewskiej Akademii Nauk i Gediminas Varvuolis i ambasador ds. Inicjatywy Trójmorza i konektywności w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Nasza konferencja została opisana na oficjalnej stronie Prezydenta Litwy, a także na stronie Litewskiej Akademii Nauk.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Litewskiej Akademii Nauk: