start / Najnowsze informacje / Seminarium naukowe: Grecja w Inicjatywie Trójmorza

Seminarium naukowe: Grecja w Inicjatywie Trójmorza

W ostatni wtorek, 5 marca, mieliśmy przyjemność posłuchać wykładu dr hab. Przemysława Kordosa z Pracowni Studiów Helleńskich, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Grecja w Inicjatywie Trójmorza. Kultura, literatura i komunikacja społeczna.

W trakcie wykładu profesor Kordos przedstawił zarys najważniejszych postaci w greckiej literaturze, sposób myślenia Greków o świecie i o swoim kraju oraz specyfikę greckiej mentalności. Nie zabrakło również dyskusji dotyczącej porównań pomiędzy Grecją a Polską.

Dyskutantem podczas seminarium był dr hab. Piotr Bajda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a moderatorem dr hab. Orzelska-Stączek z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk kierownik naszego projektu.

Seminarium zorganizował Jędrzej Błaszczak i Julia Dobrowolska z naszego Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza.