start / Najnowsze informacje / Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim

Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim

Kierownik naszego projektu prof. Agnieszka Orzelska-Stączek spotkała się z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Tematem spotkania była Inicjatywa Trójmorza i dotychczasowe wyniki prac projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN.
 
Cieszymy się, że wyniki naszych badań wykraczają poza środowisko naukowo-eksperckie, docierając do różnych decydentów. Warto również wspomnieć, że w ramach naszych wizyt studyjnych spotykaliśmy się z politykami ze Słowacji, Czech, Grecji, Węgier, Litwy i Rumunii.