start / Najnowsze informacje / Wizyta studyjna na Litwie 21-25 listopada

Wizyta studyjna na Litwie 21-25 listopada

Tym razem w ramach projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN grupa badaczy, naukowców i ekspertów reprezentujących różne instytucje odwiedziła Republikę Litewską. Asumptem do zorganizowania wizyty był nadchodzący szczyt Inicjatywy Trójmorza w Wilnie.

Podczas pobytu w stolicy Litwy Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN było współorganizatorem dwóch seminariów:

  • „The Three Seas Initiative: transport, energy and digital infrastructure development as a step to strengthen the region’s resilience”, zorganizowanym we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, moderowanym przez dr. Mariusza Antonowicza
  • „The social dimension of the Three Seas Initiative” zorganizowanym w Litewskim Centrum Badań Społecznych (LSCC), którego gospodarzem był prof. Boguslavas Gruževskis, dyrektor LSCC.

Poza aspektem stricte naukowym nie mniej ważne były rozmowy o Inicjatywie Trójmorza w Pałacu Prezydenckim, w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także w Sejmie z Laurynasem Kasciunasem – przewodniczącym parlamentarnej grupy bezpieczeństwa narodowego i obrony. Jak na każdej wizycie studyjnej nasza grupa mogła liczyć na życzliwość polskiej placówki dyplomatycznej – tym razem gościł nas ambasador RP Konstanty Radziwiłł.

Nie zabrakło również punktów kulturalnych. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzić wileńską starówkę z prof. Andrzejem Pukszto – historykiem, politologiem, a także licencjonowanym przewodnikiem po Wilnie. Ostatnim punktem tygodnia była wizyta w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich dzięki uprzejmości dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė pełniącej funkcję zastępcy dyrektora.

Głównymi organizatorami wizyty byli dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Europy Środkowej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także prof. Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.