start / Najnowsze informacje / Wizyta studyjna w Bratysławie, 18-22 kwietnia 2023 r.

Wizyta studyjna w Bratysławie, 18-22 kwietnia 2023 r.

W ramach projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza realizowanego przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) w dniach 18-22 kwietnia 2023 r. odbyła się druga zagraniczna wizyta studyjna.

Celem wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu są rozwój badań naukowych dotyczących współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej, promocja i zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki, rozwój i nawiązanie nowych kontaktów do współpracy naukowej w państwach Trójmorza oraz popularyzacja badań prowadzonych przez Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza w Polsce i zagranicą. W wizycie studyjnej wzięli udział: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN – kierowniczka projektu; dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW; dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL; dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ; dr hab. Konrad Walczuk, prof. ASzWoj; dr Irena Bilińska (Studium Europy Wschodniej UW); dr Krzysztof Dębiec (Ośrodek Studiów Wschodnich), dr Andrzej Grajewski (redaktor „Gościa Niedzielnego”); dr Łukasz Lewkowicz (Instytut Europy Środkowej, UMCS); dr Anna Umińska-Woroniecka (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr).

Wizyta studyjna w Bratysławie organizowana w ramach projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza była okazją do intensywnej intelektualnej wymiany myśli, wysłuchania słowackich badaczy, polityków, dziennikarzy oraz osób zajmujących się i zaangażowanych we współpracę w regionie. Uczestnicy wizyty studyjnej po wydarzeniu odwoływali się do niej w swoich wystąpieniach i publikacjach. Szczególnie warto w związku z tym zwrócić uwagę na poniższe pozycje:

1) Podcast Radia ZET, w którym gościł dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich:

2) Wywiad dla Radia Lublin, którego udzielił dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Europy Środkowej i UMCS:

Dr Łukasz Lewkowicz: Państwa Trójmorza powinny uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po wojnie

3) Wywiad dla Radia Wnet, którego udzielił dr Łukasz Lewkowicz (IEŚ, UMCS)

Dr Lewkowicz: państwa Trójmorze już teraz powinny planować swoje działania w ramach odbudowy Ukrainy

4) Publikacja Instytutu Europy Środkowej

 

Opracowanie: Maciej Skuza