start / Seminaria i konferencje / Seminarium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim

Seminarium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim

W pierwszym dniu naszej wizyty studyjnej na Litwie członkowie delegacji uczestniczyli w zorganizowanym przez Uniwersytet Wileński (UW) i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk pt. „The Three Seas Initiative: transport, energy and digital infrastructure development as a step to strengthen the region’s resilience”.

Temat seminarium dotyczył szeroko pojętej współpracy gospodarczej w regionie. Prelegenci dyskutowali m.in. o rozwoju infrastruktury, polityce spójności Unii Europejskiej i relacjach transatlantyckich pomiędzy państwami uczestniczącymi Inicjatywy Trójmorza a Stanami Zjednoczonymi, Niemcami i Ukrainą.

Gości powitała prof. Margarita Šešelgytė (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego), a całe wydarzenie było moderowane przez dr. Mariusza Antonowicza (UW).

W seminarium wzięło udział wielu znamienitych naukowców i ekspertów:

  • Gediminas Varvuolis, Ambasador ds. Inicjatywy Trójmorza i Konektywności, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy;
  • Jarek Niewierowicz, doradca Prezydenta Litwy ds. Środowiska i Infrastruktury;
  • Przemysław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki;
  • Piotr Bajda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Krzysztof Żęgota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
  • Dr Damian Szacawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytut Europy Środkowej;
  • Dr Mantas Adomėnas, były wiceminister spraw zagranicznych;
  • Dr Ieva Gajauskaitė, Litewska Akademia Wojskowa gen. Jonasa Žemaitisa;

Dyskusję zakończyło wystąpienie dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik (Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej).