start / Seminaria i konferencje / Seminarium w Litewskim Centrum Badań Społecznych

Seminarium w Litewskim Centrum Badań Społecznych

Podczas wizyty na Litwie mieliśmy okazję współorganizować z Litewskim Centrum Badań Społecznych (LSCC) seminarium pt. „The social dimension of the Three Seas Initiative”.

Wydarzenie dotyczyło różnych wymiarów współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Inicjatywy Trójmorza. Podczas dyskusji zarysowano wiele różnych perspektyw m.in, ekonomiczną, socjologiczną i a także wymiar ludzki łączący współpracę pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem.

Moderatorami seminarium byli:

  • Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie;
  • dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej;

Natomiast wśród głównych mówców mieliśmy przyjemność wysłuchać:

  • Boguslavas Gruževskis, dyrektor LSCC;
  • Magdalena Bainczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Instytutu Zachodniego;
  • Agnieszka Orzelska-Stączek, Instytut Studiów Polityczncyh Polskiej Akademii Nauk, kierownik projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN