start / Wizyty studyjne / Wizyta studyjna w Pradze 6-10 grudnia 2022 r.

Wizyta studyjna w Pradze 6-10 grudnia 2022 r.

W ramach projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza realizowanego przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) w dniach 6-10 grudnia 2022 r. odbyła się pierwsza zagraniczna wizyta studyjna.

W wizycie studyjnej ze strony polskiej brali udział: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN – kierowniczka projektu; dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ; Dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW; dr hab. Paweł Turczyński prof. UWr; dr hab. Konrad Walczuk, prof. ASzWoj; dr hab. Magdalena Bainczyk, prof. KAAFM; dr hab. Jarosław Szymanek (Centrum Badań Polityki Europejskiej); dr Konrad Popławski (Ośrodek Studiów Wschodnich); mgr Marcin Chruściel (Instytut Nowej Europy); mgr Szczepan Czarnecki (Instytut Europy Środkowej).

 

 

Głównym organizatorem wizyty studyjnej i autorem koncepcji programowej był dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW. Wyjazd organizowali również: Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN, Szczepan Czarnecki.

Po wizycie studyjnej w Pradze powstały teksty członków polskiej delegacji, które są dostępne w poniższych odnośnikach: