start / Szczyty Trójmorza / Szczyt Trójmorza w Lublanie

Szczyt Trójmorza w Lublanie

4–5 czerwca 2019

Kluczowe decyzje podczas szczytu:

  • podkreślenie, że Inicjatywa Trójmorza pozostaje w pełni zgodna z wysiłkami UE na rzecz wzmocnienia spójności i przezwyciężenia dysproporcji regionalnych w UE;
  • uznanie obecności gospodarczej USA w regionie Trójmorza za krok ku wzmocnieniu więzi transatlantyckich;