Aktualności

Czym jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, jaka jest jego geneza i rola? Z Pawłem Nieradą, pierwszym wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego rozmawia prof. Agnieszka Orzelska-Stączek

Wywiad był autoryzowany i został przesłany do publikacji 13 lipca 2022 roku. Szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (w skrócie: Fundusz Trójmorza, FIIT), zacznijmy od pytania, co to jest „fundusz inwestycyjny”.  Jaka jest definicja tego  pojęcia?… Czytaj więcej

Prezentacja na temat Inicjatywy Trójmorza

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją poświęconą Inicjatywie Trójmorza, którą znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”.   Czytaj więcej

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Wojciechem Roszkowskim, który dotyczy przygotowywanej przez niego książki na temat Trójmorza kultur

T: W poszukiwaniu Trójmorza Kultur L: Sukces Inicjatywy Trójmorza będzie zależał także od warstwy tożsamościowej. Obecnie poziom wzajemnego zrozumienia między narodami tworzącymi projekt jest niski. Przygotowuje Pan książkę "Trójmorze kultur". Jaki zamysł stoi za tym projektem? Projekt Inicjatywy Trójmorza ma… Czytaj więcej

Zobacz wszystkie aktualności

Publikacje książkowe

Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Kowal

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Niniejsza pozycja stanowi próbę kompilacji podstawowych informacji na temat Inicjatywy Trójmorza, która stanowi określenie projektu współpracy politycznej i gospodarczej, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, transportu i energetyki. Inicjatywa Trójmorza zainicjowana została w 2016 r. przez Polskę i Chorwację, a następnie objęła dwanaście państw regionu. W pierwszym rozdziale publikacji Paweł Kowal przedstawia genezę Inicjatywy Trójmorza, następnie Agnieszka Orzelska-Stączek omawia proces jej powołania, funkcjonowanie aż do szczytu w Bukareszcie, a także referuje cele przedsięwzięcia.

Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Ukielski

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników

Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników<

Monografia prezentuje rezultaty badań nad Inicjatywą Trójmorza prowadzone w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych PAN. Projekt, którego rezultatem jest niniejsza publikacja był realizowany w dwóch etapach: pierwszy obejmował wywiady z ambasadorami państw Inicjatywy Trójmorza i Szefem Gabinetu Prezydenta Polski, a drugi obejmował opracowanie monografii.